Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO SEN., DRŪLĖNŲ K., MARIŲ G. 18 (KAD. NR. 5730/0003:48), PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO SEN., DRŪLĖNŲ K., MARIŲ G. 18 (KAD. NR. 5730/0003:48), PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

 

2024 m. gegužės 14 d. Nr. MV-172

Kupiškis

                                         

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5, 10 ir 15 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į žemės sklypo savininko prašymą:

1. P a k e i č i u žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Drūlėnų k., Marių g. 18 (kad. Nr. 5730/0003:48), pagrindinę naudojimo paskirtį į kitą naudojimo būdą – į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

2. N u s t a t a u, kad pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo motyvas – esamas užstatymas.

3. N u r o d a u šį potvarkį paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                              Algirdas Raslanas

 

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-05-14 09:34
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“