Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2022 M. BALANDŽIO 1 D. POTVARKIO NR. MV-13 ,,DĖL KUPIŠKIO RAJONO AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2022 M. BALANDŽIO 1 D. POTVARKIO NR. MV-13 ,,DĖL KUPIŠKIO RAJONO AMBASADORIAUS VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. sausio 22 d. Nr. MV-17

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Kupiškio rajono ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 sprendimu Nr. TS-289 ,,Dėl Kupiškio rajono ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“, 11 punktu ir atsižvelgdamas į delegavimo raštus:

1. P a k e i č i u Kupiškio rajono savivaldybės mero 2022 m. balandžio 1 d. potvarkio Nr. MV-13 ,,Dėl Kupiškio rajono ambasadoriaus vardo suteikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

,,1. Sudaryti Kupiškio rajono ambasadoriaus vardo suteikimo komisiją Kupiškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

1.1. Valdas Šateika – Kupiškio rajono savivaldybės vicemeras, Komisijos pirmininkas;

1.2. Auksė Čepelė – Kupiškio rajono savivaldybės mero patarėja, Komisijos pirmininko pavaduotoja;

1.3. Komisijos nariai:

1.3.1. Rimvydas Latvys – Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus pirmininkas;

1.3.2.Paulius Pranckūnas – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.3.3. Jurgita Trifeldienė – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

1.3.4. Algirdas Venckus – Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius;

1.3.5. Dalė Virbickienė – Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė).“.

2. Paskelbti šį potvarkį Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt. ir globalus.kupiskis.lt.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                 Algirdas Raslanas

Informaciją atnaujino: Justinas Kareiva, Vidaus administravimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2024-01-22 14:05
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“