Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Parama ir paslaugos žmonėms su negalia Kupiškio rajone

Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija

 

Vytauto g. 2 (204 kab.), Kupiškis

Kontaktinis asmuo: Justas Baciuška

El. p. [email protected]

Tel. 8 620 24787 arba 8 459 35515

 

Bendradarbiaudama su Savivaldybe, komisija įgyvendina neįgaliųjų socialinės integracijos priemones visose srityse, numatytose Lietuvos respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 


 

 

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

 

Būstas pritaikomas neįgaliesiems, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:
• labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
• ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis);
• vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai – nustatytas kitas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.).

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių, 104 kab., tel. 8 459 35499 arba

el. p. ausra.mykolaitiene@kupiskis.lt


 

Kupiškio socialinių paslaugų centras

 

Kupiškio g. 4, Subačius

Krantinės g. 28, Kupiškis 

Kontaktinis asmuo: Lina Buitvydaitė

El. p. [email protected]      

Tel. 8 686 38 099; 8 459 51021

 

Teikia aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros, socialinės priežiūros - pagalbos į namus, specialiąsias socialinės - dienos socialinės globos paslaugas, ilgalaikę socialinę globą institucijoje, dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose (integralios pagalbos) paslaugas.


 

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 

Vytauto g. 15A, Kupiškis

Direktorė Irena Skupienė

El. p. [email protected]

Tel. 8 459 35297

 

Mokykloje gali mokytis didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (intelekto, sulėtėjusios raidos, elgesio emocijų, kompleksinių sutrikimų) turintys 2-21 metų vaikai ir jaunuoliai.VšĮ Kupiškio dekanatoCaritas“

 

Gedimino g. 1A, Kupiškis

Direktorė Jolita Grigienė

El. p. [email protected]

Tel. 8 606 148 37


 

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija

 

Šimtmečio g. 2, Kupiškis

Pirmininkė Bronė Kaleinikovienė

El. p. [email protected]

Tel. 8 611 86183; 8 459 35311

 

Draugija teikia neįgaliesiems ir jų šeimos nariams asmens higienos, asmeninio asistento paslaugas, vykdo neįgaliųjų užimtumą. Neįgalūs asmenys gali lankyti rankdarbių būrelį, mokytis pinti dirbinius iš vytelių, neįgalieji kurie mėgsta dainavimą, lanko ansamblio repeticijas, dalyvauja įvairiuose kultūros renginiuose. Draugija konsultuoja neįgaliuosius įvairiais jiems rūpimais klausimais.


 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kupiškio rajono filialas

 

Taikos g. 1-2, Kupiškis

Pirmininkė Kristina Malinauskienė

El.p. [email protected]

Tel. 8 676 68437; 8 459 51064;

 

Teikia neįgaliųjų dienos užimtumo; asmeninio asistento pagalbos paslaugas lankantis įvairiose įstaigose (palydint, pavežant), teikiant informaciją akliesiems prieinama forma ir technologijomis, sprendžiant buityje kylančias problemas. Tarpininkauja aprūpinant regėjimo neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis. Organizuoja meninės veiklos užimtumą.


 

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga

 

Gedimino g. 15A, Kupiškis

Pirmininkas Gediminas Virbickas

El. p. [email protected]

Tel. 8 656 23727; 8 459 35397

 

Teikia neįgaliųjų dienos užimtumo, asmeninio asistento pagalbos paslaugas lankantis įvairiose įstaigose (palydint ir pavežant), transporto paslaugas sprendžiant buityje kylančias problemas; užimtumo įvairiuose amatų būreliuose; meninių, sportinių gebėjimų lavinimo būreliuose, tarpininkauja aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis. Įgyvendina Socialinių paslaugų teikimo programas.


 

Kupiškio rajono diabeto klubas „Kupa“

 

Pergalės g. 14-2, Kupiškis

Pirmininkė Laima Bernadickienė 

El. p. juralaster@gmail.com

Tel. 8 682 18568

Organizacija teikia informaciją apie cukrinį diabetą, organizuoja ligonių mokymus, rengia seminarus, teikia specialią literatūrą, informuoja apie įvairių mokymų, stovyklų veiklą.

Organizacija rengia savo narių susitikimus kiekvieno mėnesio pirmo šeštadienio 11:00 val. adresu: Gedimino 15A, Kupiškis.


 

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Kupiškio filialas

 

Krantinės g. 28 , Kupiškis

Pirmininkė Inga Dovydėnienė

El. p. [email protected]    

Tel. 8 600 63361

 

Asociacija užsiima neįgaliųjų meniniu, estetiniu, darbiniu ugdymu, vykdo jų socialinę integraciją į visuomenę, teikia nestacionarias socialines paslaugas žmonėms su įvairiomis negaliomis.

Platesnė informacija teikiama internetiniame puslapyje www.guboja.lt


 

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) Kupiškyje

 

Kontaktinis asmuo: Irena Bujanauskienė

El. p. [email protected]

Tel. 8 622 54500

 

Asociacija vienija vėžiu sergančius asmenis, norinčius gyventi aktyvų ir pilnavertį gyvenimą. Besikreipiantys į asociaciją gali gauti nemokamą POLA kortelę, suteikia galimybę pasinaudoti nuolaidomis įvairioms prekėms ir paslaugoms, gauti kvietimus į POLA ir partnerių organizuojamus seminarus, mokymus ir renginius pacientams bei jų artimiesiems, taip pat kvietimus nemokamai apsilankyti kultūros renginiuose (spektakliuose, koncertuose, muziejuose). Daugiau informacijos www.pola.lt


 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-08-21 12:50
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“