Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

ŠILDYMO SEZONAS PRATĘSIAMAS

2024-04-17

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL ŠILDYMO SEZONO PRATĘSIMO

 

2024 m. balandžio 17 d. Nr. MV-129

Kupiškis

 

                    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ,,Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad gyvenamosios ir viešosios paskirties pastatuose neužtikrinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nurodyta vidaus patalpų temperatūra:

                      1. N u r o d a u nuo 2024 m. balandžio 17 d. pratęsti šildymo sezoną gydymo, švietimo ir kitoms įstaigoms bei gyvenamiesiems namams.

                     2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 9 d. potvarkį Nr. MV-116 „Dėl 2023-2024 m. šildymo sezono pabaigos“.

                     3. N u r o d a u šį potvarkį paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

                      Šis potvarkis gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                               Algirdas Raslanas

 

 

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2024-04-17 11:17
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“