Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Šaukiamas Savivaldybės tarybos posėdis

2024-05-15

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2024 m. gegužės 15 d. Nr. MV-175

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu    Nr.  TS-89 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 69 ir 92  punktais:

1. Š a u k i u 2024 m. gegužės 24 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje.

2. S u d a r a u Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir t e i k i u svarstyti šiuos Savivaldybės tarybos sprendimų projektus:

2.1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.3. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.4. Dėl Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.5. Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.6. Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.7. Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.8. Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.9. Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.10. Dėl Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.11. Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.12. Dėl Kupiškio meno mokyklos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.13. Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.14. Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.17. Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.19. Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.20. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2.21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

2.22. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

2.23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.24. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų sąrašo patvirtinimo.

2.25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo  Nr.  TS-15 „Dėl pritarimo projekto „Apsaugoto būsto įkūrimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui “ pakeitimo.

2.26. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo  Nr.  TS-10 „Dėl pritarimo projekto „Gyventojų sveikatos raštingumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui“ pakeitimo.

2.27. Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2024–2025 mokslo metais nustatymo.

2.28. Dėl 2024 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.29. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir jų kainų nustatymo.

2.30. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir jų kainų nustatymo.

2.31. Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir jų kainų nustatymo.

2.32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo.

2.33. Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.

2.34. Dėl leidimo Savivaldybės būstą nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis.

2.35. Dėl nekilnojamojo turto, esančio S. Dariaus ir S. Girėno g. 10A, Kupiškio m., nurašymo, išardymo ir likvidavimo.

2.36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo   Nr.  TS-79 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijai“ pakeitimo.

2.37. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

2.38. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Teniso klubas „Match point“.

2.39. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Kupiškio vaikų dienos centrui.

2.40. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ keleivių nemokamo vežimo autobusu vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu.

2.41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo    Nr.  TS-88 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo.

2.42. Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5720/0004:210, nuomos teisę.

2.43. Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5737/0002:351, unikalus Nr. 4400-6250-4950, esančio Salamiesčio miestelyje, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajono savivaldybėje, nuomos.

2.44. Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5737/0002:354, unikalus Nr. 4400-6276-8429, esančio Salamiesčio miestelyje, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajono savivaldybėje, nuomos.

2.45. Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5737/0002:352, unikalus Nr. 4400-6262-9701, esančio Salamiesčio miestelyje, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajono savivaldybėje, nuomos.

2.46. Dėl Triukšmo prevencijos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.

2.47. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo    Nr.  TS-33 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2.48. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo    Nr.  TS-272 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

2.49. Dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

2.50. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo.

2.51. Dėl 2024 metų žemės mokesčio lengvatų nustatymo.

2.52. Dėl atleidimo (neatleidimo) nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

2.53. Dėl leidimo Kupiškio socialinių paslaugų centrui nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                            Algirdas Raslanas

 

 

 

Darbotvarkė »

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2024-05-15 17:23
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“