naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO PANEVĖŽIO G. 29a, SUBAČIUJE, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO PANEVĖŽIO G. 29a, SUBAČIUJE, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2019 m. vasario 1 d. Nr. ADV-88

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-425/D1-513, 2.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. sausio 15 d. prašymą:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti kitos paskirties žemės sklypo Panevėžio g. 29A, Subačiuje, Kupiškio rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projektą.

2. N u s t a t a u projekto tikslus:

2.1. padalinti žemės sklypą į du sklypus;

2.2. žemės sklypams nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2.3. suprojektuoti reikalingus servitutus.

3. N u r o d a u:

3.1. Infrastruktūros skyriui parengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus;

3.2. šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius                                         Marius Mališauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-02-01 16:45
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“