naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PRETENDENTŲ NOMINACIJOMS „UŽ NUOPELNUS KUPIŠKIO KRAŠTO KULTŪRAI“ GAUTI VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRETENDENTŲ NOMINACIJOMS „UŽ NUOPELNUS KUPIŠKIO KRAŠTO KULTŪRAI“ GAUTI VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 9 d. Nr. ADV-179

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. S u d a r a u tokios sudėties Pretendentų nominacijoms „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai gauti veiklos vertinimo komisiją:

1.1. Komisijos pirmininkė – Jurgita Trifeldienė, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

1.2. Komisijos narė, sekretorė – Zita Sabaliauskienė, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Užsienio kalbų, menų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja;

1.3. Komisijos nariai:

1.3.1. Regina Baltrūnienė – Kupiškio rajono literatų klubo „Lėvens balsai“ pirmininkė;

1.3.2. Paulius Pranskūnas – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys, Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto narys;

1.3.3. Marytė Semaškienė – Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos pirmininkė.

2. T v i r t i n u Pretendentų nominacijoms „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai“ gauti veiklos vertinimo komisijos nuostatus (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. ADV-191 „Dėl Pretendentų nominacijoms „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai“ gauti atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                  Marius Mališauskas                                          

 

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-03-12 16:47
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“