naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ADV-21 „DĖL 2017 M. KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ADV-21 „DĖL 2017 M. KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 29 d. Nr. ADV-889

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

 1. P a k e i č i u 2017 m. Kupiškio savivaldybės administracijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. ADV-21 „Dėl 2017 m. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano patvirtinimo“, pagal šio įsakymo priedą.

 2. P a v e d u:

 2.1. Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjui Arūnui Valintėliui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas;

 2.2. Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresniajam specialistui Laimučiui Tiliui paskelbti 2017 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

 2.3. Vidaus administravimo skyriaus vyriausiajai specialistei (informacinėms technologijoms) Daivai Aleksandravičienei paskelbti 2017 metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

 

 

Administracijos direktorius                                     Marius Mališauskas                                               

 

 

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-12-06 17:47
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“