naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO

 

2017 m. lapkričio 24 d. Nr. ADV-881

Kupiškis

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9, 10 punktais ir atsižvelgdama į planavimo iniciatoriaus Juliaus Ruzgo 2017 m. lapkričio 23 d. prašymą:

          1. P r i t a r i u   planavimo iniciatoriaus prašymui inicijuoti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo prie pastato Krasnavos g. 2B, Kupiškyje, detaliojo plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ADV-282, keitimą žemės sklypui A. Purėno g. 5, Kupiškyje (kadastro Nr. 5720/0008:22 Kupiškio m. k. v.).

          2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo darbus finansuoja, viešumo procedūras užtikrina ir dokumento rengėją savo nuožiūra pasirenka planavimo iniciatorius.

3. N u r o d a u   Infrastruktūros skyriui:

3.1. parengti įsakymo projektą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų, paskelbti jį Savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentoje kartu su šiuo įsakymu, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų;

3.2. parengti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektą ir šalių pasirašytą sutartį paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.      

 

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėja,

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas                Ingrida Bernatavičienė

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-12-06 17:43
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“