naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, JURĖNIŠKIŲ KAIME (KADASTRO NR. 5710/0001:307 IR 5710/0001:329 BILIŪNŲ K.V, ), NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, JURĖNIŠKIŲ KAIME (KADASTRO NR. 5710/0001:307 IR 5710/0001:329 BILIŪNŲ K.V, ), NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 14 d. Nr. ADV-850

Kupiškis 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 44 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 10, 12 ir 17 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Stasio Vytauto Merkio 2017 m. spalio 2 d. prašymą:

1. P a k e i č i u žemės sklypo, esančio Kupiškio rajono savivaldybėje, Jurėniškių kaime (kadastro Nr. 5710/0001:307 Biliūnų k. v.), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į miškų ūkio paskirties žemę ir nustatau naudojimo būdą – ūkinių miškų sklypai.

2. P a k e i č i u žemės sklypo, esančio Kupiškio rajono savivaldybėje, Jurėniškių kaime (kadastro Nr. 5710/0001:329 Biliūnų k. v.), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į miškų ūkio paskirties žemę ir nustatau naudojimo būdą – ūkinių miškų sklypai.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                          Marius Mališauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-11-14 13:26
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“