naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 5b, KUPIŠKIO MIESTE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 5b, KUPIŠKIO MIESTE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

2017 m. lapkričio 13 d. Nr. ADV-844

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 15 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-761-(8.20):

1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypo Maironio g. 5B, Kupiškio mieste, formavimo ir pertvarkymo projektą pagal pridedamą brėžinį:

1.1. žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

1.2. sklypo plotas – 248 (du šimtai keturiasdešimt aštuoni) kv. metrai;

1.3. specialiosios sklypo naudojimo sąlygos – laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, VI (elektros linijų apsaugos zonos) skyrių reikalavimų;

1.4. kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), 132 (vienas šimtas trisdešimt du) kv. metrai;

1.5. servitutas – teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas), 7 (septyni) kv. metrai.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.       

 

Administracijos direktorius                                Marius Mališauskas

 

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-11-13 13:28
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“