naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SKAPIŠKIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPO ŽILVIČIŲ GATVĖJE, SKAPIŠKIO MIESTELYJE, SKAPIŠKIO SENIŪNIJOJE, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKAPIŠKIO ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ ŽEMĖS SKLYPO ŽILVIČIŲ GATVĖJE, SKAPIŠKIO MIESTELYJE, SKAPIŠKIO SENIŪNIJOJE, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 9 d. Nr. ADV-753

Kupiškis

 

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 15 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-720-(8.20):

 1. T v i r t i n u Skapiškio žydų senųjų kapinių konservacinės paskirties žemės sklypo Žilvičių gatvėje, Skapiškio miestelyje, Skapiškio seniūnijoje, Kupiškio rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projektą pagal pridedamą brėžinį:

 1.1. žemės sklypo naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai;

1.2. sklypo plotas – 4287 (keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni)  kv. metrai;

 1.3. specialiosios sklypo naudojimo sąlygos – laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, XIX (nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos) ir XXVII (saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje) skyrių reikalavimų.

  2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

 Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.      

 

Administracijos direktorius                                             Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-10-09 16:14
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“