naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL EISMO VIETINIAIS KELIAIS RIBOJIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EISMO VIETINIAIS KELIAIS RIBOJIMO

 

2017 m. spalio 6 d. Nr. ADV-751

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 4 punktu, 11 straipsnio 1 dalimi bei siekdamas užtikrinti tinkamą kelių eksploataciją ir apsaugoti kelius nuo sugadinimo:

 1. N u s t a t a u eismo ribojimo laikotarpį nuo 2017 m. spalio 6 d. iki 2018 m. kovo 21 d.

 2. A p r i b o j u šio įsakymo 1 punkte nurodytu laikotarpiu krovininio transporto, kurio svoris viršija 8 tonas, eismą šiais Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais su žvyro danga:

 2.1. kelias Nr. 2v19 Noriūnai–Puponys (ilgis 2,189 km);

 2.2. kelias Nr.2v6 Noriūnai–Byčiai (ilgis 2,607 km);

 2.3. kelias Nr.2v3 Palėvenė–Vizgiūnai (ilgis 3,607 km).

 3.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 2 punkte nurodytą ribojimą viršijančioms transporto priemonėms nurodytuose keliuose eismas galimas tik gavus raštišką Savivaldybės administracijos Norūnų seniūnijos seniūno leidimą.

 4. P a v e d u Savivaldybės administracijos Norūnų seniūnijos seniūnui kontroliuoti įsakymo vykdymą.

 5. Į p a r e i g o j u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyrių šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.                     

 

 

Administracijos direktorius                        Marius Mališauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-10-06 15:48
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“