naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ALIZAVOS SENIŪNIJOJE, VAINIŪNIŠKIO KAIME, PAMARIO GATVĖJE 15, NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, ALIZAVOS SENIŪNIJOJE, VAINIŪNIŠKIO KAIME, PAMARIO GATVĖJE 15, NAUDOJIMO PASKIRTIES IR BŪDO PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 13 d. Nr. ADV-535

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 44 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 10, 12 ir 17 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Zitos Tamulevičienės 2017 m. birželio 23 d. prašymą:

1. P a k e i č i u žemės sklypo, esančio Kupiškio rajono savivaldybėje, Alizavos seniūnijoje, Vainiūniškio kaime, Pamario gatvėje 15 (kadastro Nr. 5703/0004:258 Alizavos k. v.), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę ir nustatau naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                            Marius Mališauskas

Informaciją atnaujino: Ingrida Bernatavičienė, savivaldybe@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-07-14 11:38
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“