Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Energetikos ministerija kviečia dalyvauti apklausoje, kuri padėtų nustatyti, ar pakanka informacijos apie galimybes gaminti elektros energiją savo poreikiams bei kokiu būdu būtų patogiausia gauti šią informaciją

Elektros energijos gamyba sau

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

 

2017 m. liepos 12 d. Nr. ADV-529

Kupiškis       

 

 

                    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu:

                    1. S u t e i k i u naują ir keičiu esamą adresą Noriūnų seniūnijos Aukštaičių kaime – pagal šio įsakymo 1 priedą; Subačiaus seniūnijos Lukonių kaime – pagal šio įsakymo 2 priedą.

                 2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, Noriūnų ir Subačiaus seniūnijų skelbimų lentose.

                Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Ingrida Bernatavičienė, savivaldybe@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-07-12 16:38
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“