naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Neformali visuomeninė kupiškėnus burianti iniciatyva City Alumni Kupiškis kviečia dalyvauti apklausoje ir  pateikti savo nuomonę apie esamą Kupiškio viziją bei pasiūlymus, kokia ji galėtų būti

KUPIŠKĖNŲ APKLAUSA „VIZIJA KUPIŠKIUI“

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 26, KUPIŠKIO MIESTE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 26, KUPIŠKIO MIESTE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO Patvirtinimo

2017 m. liepos 12 d. Nr. ADV-533

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-632-(8.20) ir pridedamą projekto iniciatorių derinimo raštą:

1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 26, Kupiškio mieste, formavimo ir pertvarkymo projektą pagal pridedamą brėžinį:

1.1. žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

1.2. sklypo plotas – 917 (devyni šimtai septyniolika) kv. metrų;

1.3. specialiosios sklypo naudojimo sąlygos – laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, I, VI ir XLIX skyrių reikalavimų.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.     

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Marius Mališauskas                              

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Ingrida Bernatavičienė, savivaldybe@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-07-12 16:07
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“