naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Neformali visuomeninė kupiškėnus burianti iniciatyva City Alumni Kupiškis kviečia dalyvauti apklausoje ir  pateikti savo nuomonę apie esamą Kupiškio viziją bei pasiūlymus, kokia ji galėtų būti

KUPIŠKĖNŲ APKLAUSA „VIZIJA KUPIŠKIUI“

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO

 

2017 m. gegužės 11 d. Nr. TS-163

Kupiškis

 

                    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-178 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 6 punktu ir Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-258 „Dėl Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Kupiškio seniūnijos Šepetos kaimo gatvei Utenos gatvės pavadinimą pagal gyvenamosios vietovės gatvių išdėstymo planą (1 priedas).

2. Pavesti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriui duomenis gatvėms suteiktus pavadinimus perduoti Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai pagal patvirtintas formas.        

3. Paskelbti apie priimtą sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Kupiškio seniūnijos skelbimo lentoje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                Dainius Bardauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-05-15 10:23
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“