naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

2017 m. balandžio 21 d. Nr. ADV-283

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“            2017 m. balandžio 19 d. prašymą Nr. S-30 „Dėl autobusų eismo“:

1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ Tarptautinę darbo dieną (2017 m. gegužės 1 d., pirmadienį) vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismą organizuoti sekmadienio tvarkaraščiu.

2. N u s t a t a u, kad autobusai nuo 2017 m. gegužės 13 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d. į naująsias miesto kapines vyks kas antrą mėnesio šeštadienį, išvykstant iš autobusų stoties 10 val., o nuo kapinių – 11.10 val. Papildomai organizuoti autobuso reisus tuo pačiu laiku gegužės 6, 7 d., birželio 3, 4 d., spalio 31 d. ir lapkričio 1 d.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Administracijos direktorius                               Marius Mališauskas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-04-21 14:56
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“