naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

2017 m. balandžio 20 d. Nr. MV-26
Kupiškis


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 15 punktu,
š a u k i u  2017 m. balandžio 27 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:

 1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.
 2. Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 3. Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 4. Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos  vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 6. Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 7. Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 8. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 9. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 10. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
 11. Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
 12. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
 13. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų ataskaitai.
 15. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 16. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2017 metų kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.
 17. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
 18. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2017 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir Kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.
 19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.
 20. Dėl  pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo projekto rengimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.
 22. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams  teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 23. Dėl Bendradarbiavimo tarp atsakingų institucijų teikiant pagalbą šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo.
 24. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
 25. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
 26. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
 27. Dėl  negyvenamųjų patalpų panaudos.
 28. Dėl  negyvenamųjų patalpų panaudos.
 29. Dėl  negyvenamųjų patalpų panaudos.
 30. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio teritorinei ligonių kasai.
 31. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.
 32. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 33. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ir Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 34. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų normatyvų nustatymo.
 35. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.
 36. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų.
 37. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.
 38. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 39. Dėl ilgalaikės paskolos.
 40. Dėl Antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2016  metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 42. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo.
 43. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai.
 44. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.Savivaldybės meras                                       Dainius Bardauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-04-20 09:12
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“