naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PRETENDENTŲ NOMINACIJOMS „UŽ NUOPELNUS KUPIŠKIO KRAŠTO KULTŪRAI“ GAUTI VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRETENDENTŲ NOMINACIJOMS „UŽ NUOPELNUS KUPIŠKIO KRAŠTO KULTŪRAI“ GAUTI VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 16 d. Nr. ADV-191

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. S u d a r a u tokios sudėties Pretendentų nominacijoms „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai gauti veiklos vertinimo komisiją:

1.1. Komisijos pirmininkas – Aurimas Martinka, Savivaldybės mero pavaduotojas;

1.2. Komisijos sekretorė – Stasė Krestovienė, Kanceliarijos skyriaus specialistė.

1.3. Komisijos nariai:

1.3.2. Zita Kaušakienė – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narė, Kupiškio rajono kaimo bendruomenių asociacijos pirmininkė;

1.3.3. Zita Sabaliauskienė – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Užsienio kalbų, menų, kūno kultūros ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja;

1.3.4. Marytė Semaškienė – Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų koalicijos pirmininkė;

1.3.5. Jurgita Trifeldienė – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

1.3.6. Algirdas Venckus – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius.

2. T v i r t i n u Pretendentų nominacijoms „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai“ gauti veiklos vertinimo komisijos nuostatus (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. ADV-186 „Dėl Pretendentų nominacijoms „Už nuopelnus Kupiškio krašto kultūrai“ gauti atrankos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                       Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-17 10:50
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“