Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Energetikos ministerija kviečia dalyvauti apklausoje, kuri padėtų nustatyti, ar pakanka informacijos apie galimybes gaminti elektros energiją savo poreikiams bei kokiu būdu būtų patogiausia gauti šią informaciją

Elektros energijos gamyba sau

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės įmonės

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. TS-95 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“


Atstovavimo Kupiškio rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės

 


Eil. Nr. 

Bendrovės pavadinimas 

Akcijų dalis priklausanti savivaldybei (proc)

1.

UAB „Kupiškio autobusų parkas“

100 proc.

2.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

100 proc.

3.

UAB „Kupiškio vandenys“

100 proc.

4.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

8,17 proc.
5. AB „Panevėžio energija“ 5,94 proc.

  

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio autobusų parkas“

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2015 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) paskirstymas

  UAB „Kupiškio autobusų parko" 2015 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2014 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

UAB „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

UAB „Kupiškio autobusų parko" 2014 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

UAB „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.

UAB „Kupiškio autobusų parko" 2013 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

 


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybą sudaro:

Rasa Aukštikalnienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus specialistė;

 Jovita Bakanaitė – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė);

 Marius Mališauskas – Savivaldybės administracijos direktorius;     

 Reda Totorienė – Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;

Jurgita Trifeldienė – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

  

 

2016 m. balandžio 28  d. Nr. TS-153 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo

 


 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio komunalininkas

 

UAB „Kupiškio komunalininkas" 2016 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita
Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2016 m.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas" direktoriaus 2015 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) paskirstymas
UAB „Kupiškio komunalininkas"  2015 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita
Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2015 m.

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas" direktoriaus 2014 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

UAB „Kupiškio komunalininkas"  2014 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

UAB „Kupiškio komunalininkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.


UAB „Kupiškio komunalininkas"  2013 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

UAB „Kupiškio komunalininkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybą sudaro:

Rasa Aukštikalnienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus specialistė;

Jovita Bakanaitė – Savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistė (teisininkė);

Marius Mališauskas – Savivaldybės administracijos direktorius;

Erminijus Stankus –  Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas;                  

Reda Totorienė – Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. TS-92 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“


 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio vandenys“

  UAB „Kupiškio vandenys" 2016 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2016 m.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys" direktoriaus 2015 metų ataskaita 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) paskirstymas

  UAB „Kupiškio vandenys" 2015 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2015 m.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys" direktoriaus 2014 metų ataskaita 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

 

  UAB „Kupiškio vandenys" 2014 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2014 m.

 

  UAB „Kupiškio vandenys" 2013 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2013 m.


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ valdyba:

Rasa Aukštikalnienė – Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus specialistė;

 Jovitą Bakanaitė – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (teisininkė);

 Mariu Mališauskas – Savivaldybės administracijos direktorius;     

 Reda Totorienė – Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;

 Mažvydas Šalkauskas – Savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas.

 

2016 m. vasario 22 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-36 „Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“

 


 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“