naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Skelbimai

Nuomojamas nekilnojamasis turtas

2018-03-13

 

 Kupiškio rajono savivaldybės administracija, kodas 188774975, Vytauto g. 2, Kupiškis, skelbia 162 kv. m ploto garažo patalpų Nr. G-2 (boksai Nr. 32 ir Nr. 33), esančių Gedimino g. 53L, Kupiškyje, viešą nuomos konkursą.

 Nuomos terminas – ne ilgesnis kaip dešimt metų, naudojimo paskirtis – garažų ir sandėliavimo veikla. Pradinis   nuompinigių dydis – 0,53 Eur per mėnesį už vieną kv. metrą.

 Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas bei nuoroda „162 kv. m ploto garažo patalpų Nr. G-2 (boksai Nr. 32 ir Nr. 33), esančių Gedimino g. 53L, Kupiškyje“ nuomos konkursui. Voke turi būti pateikta:

  • paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims), arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris,  elektroninio pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;
  • prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;
  • siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  • paaiškinimas, kokiam tikslui bus naudojamas nuomojamas turtas.

 

 Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo.

 Konkurso dalyvis, pateikdamas voką su paraiška,  privalo pateikti banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

 Konkurso dalyvių pradinis įnašas, kuris yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 257,58 Eur, turi būti sumokėtas Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, įstaigos kodas 188774975, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT31 4010 0434 0000 0077, Luminor Bank AB. 

 Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, Kupiškis, (303 kab.). Posėdis įvyks 2018 m. kovo 30 d. 9.00 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti atstovai. 

 Dėl papildomos informacijos apie konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Infrastruktūros skyriaus vyresn. specialistę Zitą Karaliūnienę (213 kab.) arba tel. (8 459) 35 520, el. p. zita.karaliuniene@kupiskis.lt Turto apžiūra vyks 2018 m. kovo 29 d. 9 - 12 val. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto).

 Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienomis iki 2018 m. kovo  29 d. 17.00 val., adresu: Vytauto g. 2, Kupiškis, 213 kab.

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-03-13 15:52
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“