Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Energetikos ministerija kviečia dalyvauti apklausoje, kuri padėtų nustatyti, ar pakanka informacijos apie galimybes gaminti elektros energiją savo poreikiams bei kokiu būdu būtų patogiausia gauti šią informaciją

Elektros energijos gamyba sau

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Teisinė pagalba

 

Teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba Kupiškio  rajono savivaldybės gyventojams

 

 

 Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas užtikrina teisinę pagalbą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Valstybės garantuojama teisinė pagalba yra įstatymo nustatyta tvarka teikiama pirminė ir antrinė teisinė pagalba. 

 

Pirminė teisinė pagalba – tai nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą.

 

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Antrinę teisinę pagalbą rajono gyventojams organizuoja ir teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius, adresu: Klaipėdos g.72, LT-35193, Panevėžys; tel. (8 45) 570152.

 

Pirminę teisinę pagalbą nemokamai turi teisę gauti visi Lietuvos piliečiai, kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvoje bei kitose ES valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.


Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivaloma deklaruoti savo turto ir pajamų. Reikia kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto po kreipimosi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, turi būti pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. 

 

Kupiškio  rajono savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą teikia

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė (teisininkė)

Raminta Morkūnaitė

I aukšte, 108 kabinete (Vytauto g. 2, Kupiškis), tel. (8 459) 35 527.

Darbo laikas:  pirmadieniais, trečiadieniais, 8-17 val.;

antradieniais, ketvirtadieniais 8-18 val.;

penktadienį 8-15.45 val.

(pietų pertrauka 12-12.45 val.).

 

Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda.

 

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto.

 

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos, reikalingi šie dokumentai: 

  •  Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:
  •  Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas:

Skirtingai nei iki šiol, asmenys, norintys gauti nemokamą pirminę teisinę pagalbą, neprivalo deklaruoti savo pajamų ir turto. 

 

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba; 

3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

 

 

Kviečiame asmenis pasinaudoti teikiama tiek pirmine, tiek antrine teisine valstybės garantuojama teisine pagalba

 

Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklapyje www.kupiskis.lt; www.teisinepagalba.lt.

 


 

ATMINTINĖ

NORINTIEMS GAUTI ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

Pirmasis lygis

 

100 proc. nemokama teisinė pagalba teikiama, jeigu asmens pajamos neviršija 3150 EUR per metus, pridedant po 1050 EUR už kiekvieną jo išlaikytinį.

(9 x 350 = 3150 EUR), (3 x 350= 1050 EUR)

 

 Antrasis lygis

 

50 proc. nemokama teisinė pagalba teikiama, jeigu asmens pajamos neviršija 4550 EUR  per metus, pridedant po 1575 EUR už kiekvieną jo išlaikytinį.

(13 x 350 = 4550 EUR), (4,5 x 350 = 1575 EUR)

 

REIKALINGI DOKUMENTAI  

ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI GAUTI

 

 

         1. Pajamų pažymos nuo kreipimosi mėnesio už paskutinius 12 mėnesių atgal ( iš visur) – darbo užmokestis, nedarbingumo pašalpa, nedarbo išmoka, socialinė pašalpa, neįgalumo pašalpa, pensija, išmokos iš NMA, išmokos verčiantis individualia veikla, ūkininko pajamos bei kitos pajamos gautos per paskutinius 12 mėnesių.

         2. Pažyma iš Nekilnojamojo turto registro Kupiškio skyriaus ( L. Stuokos –Gucevičiaus a. 7, Kupiškis, I a.) apie turimą nekilnojamąjį turtą. (Jei turto nėra- pažyma būtina vistiek).

        3. Transporto priemonių techninių dokumentų (pasų).

        4. Turimi vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, kai jų vertė didesnė kaip 580 EUR (pristatyti tai pagrindžiančius dokumentus).

        5. Turimos piniginės lėšos bankuose, kai jų bendra suma viršija 580 EUR (pristatyti tai įrodančius dokumentus).

        6.  Suteiktų paskolų dokumentai.

        7. Gautų paskolų dokumentai.

        8. Kita.   

        9. Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

       10. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai (originalai).

 

 


TEISINĖ PAGALBA: advokatą galima pasirinkti

 


Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą prireikus, Panevėžio apygardos teismo veiklos teritorijoje, sąrašas

 


Vaikų išlaikymo fondas (VIF).

 


Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacija.

Teisingumo ministerijoje vykusiame konkurse atrinkus 19 mediatorių žalia šviesa degama neteisminiam taikinamajam tarpininkavimui (mediacijai). Tikimasi, kad šis būdas populiarės ir civilinį ginčą žmonės stengsis išspręsti be teismo, pasinaudoję mediatoriaus pagalba.Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-01-31 09:12
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“