Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Energetikos ministerija kviečia dalyvauti apklausoje, kuri padėtų nustatyti, ar pakanka informacijos apie galimybes gaminti elektros energiją savo poreikiams bei kokiu būdu būtų patogiausia gauti šią informaciją

Elektros energijos gamyba sau

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Skelbimai

Savivaldybė skelbiamų derybų būdu iš fizinių ir juridinių asmenų perka ne mažesnius kaip 4 kambarių butus

2017-05-08

 

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis, tel. (8 459) 35520, faks. (8 459) 35 510, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt skelbiamų derybų būdu iš fizinių ir juridinių asmenų perka Kupiškio mieste arba ne didesniu kaip 10 km atstumu nuo Kupiškio miesto ne mažesnius kaip 4 kambarių butus.

 

Reikalavimai perkamiems butams:

1. Gyvenamųjų patalpos turi būti įvertintos ir sertifikuotos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus.

2. Perkamos gyvenamosios patalpos turi būti ne mažiau kaip 4 kambarių butas / butai.

3. Trijų kambarių plotas ne mažesnis kaip po 12 kvadratinių metrų.

4. Gyvenamųjų patalpų kambariai nepereinami.

5. Gyvenamosios patalpos yra ne žemesniame kaip pirmame aukšte.

6. Gyvenamosiose patalpose turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai.

7. Perkamos gyvenamosios patalpos turi būti Kupiškio mieste arba ne didesniu kaip 10 km atstumu nuo Kupiškio miesto.

8. Buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkinga ir veikianti.

9. Gyvenamosios patalpos neįkeistos, neužstatytos, neareštuotos ar kitaip neapribotos jų disponavimo teisės.

10. Gyvenamosios patalpos be įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

11. Gyvenamųjų patalpų kadastro duomenų byla turi atitikti esamą padėtį, gyvenamosios patalpos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

12. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

13. Gyvenamosios patalpos turi būti be išorinių matomų defektų.

14. Perkamų gyvenamųjų patalpų kaina turi būti ne didesnė nei vidutinė rinkos vertė, nustatyta VĮ Registrų centro arba nepriklausomų turto vertintojų nustatyta vertė.

15. Gyvenamosios patalpos perkamos su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra.

 

Neperkamos gyvenamosios patalpos:

1. Su bendro naudojimo patalpomis, su krosniniu šildymu.               

2. Įrengtos pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose.

3. Buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose.

4. Kurių energetinio naudingumo klasė žemesnė kaip G.

5. kurių statybos baigtumas nėra 100 proc.

 

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką turi pateikti Komisijai paraiškas dalyvauti skelbiamose derybose ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus. Pasibaigus nustatytam terminui pateiktos paraiškos nenagrinėjamos, dokumentai grąžinami juos pateikusiam kandidatui.

Dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

 

Paraiškų pateikimo tvarka:

1. Kandidatas nustatytos formos paraišką (1 priedas), buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijas ir (ar) kitus dokumentus pateikia užklijuotame voke su užrašu „Gyvenamųjų patalpų pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus.

2. Paraiškos priedai:

2.1. būsto, kurį siūloma parduoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopija (VĮ Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamojo turto įregistravimą);

2.2. dokumentas su duomenimis apie būsto nusidėvėjimą iš VĮ Registrų centro (išduotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo);

2.3. būsto kadastro duomenų bylos kopija (buto kadastro byla turi atitikti esamo buto išplanavimus);

2.4. įgaliojimas (patvirtintas notaro), suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, jei paraišką ir dokumentus teikia ne būsto savininkas;

2.5. būsto energinio naudingumo sertifikato kopija;

2.6. jei būstas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis.

3. Paraiška dalyvauti derybose ir visa reikalinga dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.        

4. Paraiška privalo būti pasirašyta būsto savininko (-ų) ar jo įgalioto asmens.

5. Jei kandidatas siūlo parduoti kelis būstus, pateikia kiekvieno būsto atskirą voką su nurodytais dokumentais.

6. Ant voko turi būti užrašytas pirkėjo pavadinimas ir adresas:

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 2

40115 Kupiškis

Gyvenamųjų patalpų pirkimo komisijai

 

7. Pasiūlymai atmetami, jei paraiška ir pateikti dokumentai, buto techniniai ir ekonominiai duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir vertinimo kriterijų.

8. Vokai su paraiškomis priimami Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje 311 kab., Kupiškio m., Vytauto g. 2. Informacija teikiama tel. (8 459) 35 520.

 

Kandidatai visas sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su butų pirkimu, gali gauti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 311 kab., Vytauto g. 2, Kupiškyje, ir internete pirkimo sąlygos. Informacija teikiama tel. (8 459) 35 520.

 

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2017 m. birželio 19 d. 10 val.

 
 
Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, stase.krestoviene@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-05-10 10:34
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“