Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Viešieji darbai                  
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Skelbimai

Savivaldybė perka butus Kupiškio mieste

2017-03-17

 

Kupiškio rajono savivaldybė skelbiamų derybų būdu iš fizinių ir juridinių asmenų perka Kupiškio mieste butus socialinio būsto fondo plėtrai – 4 vieno kambario (nuo 25 kv. m iki 45 kv. m) butus ir 1 dviejų kambarių (nuo 35 kv. m iki 57 kv. m) butą.

Butai turi būti geros techninės būklės, tinkami gyventi be papildomų remonto išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus.

Paraiškos užklijuotuose vokuose priimamos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 311 kab., Vytauto g. 2, Kupiškyje. Vokus su paraiška ir priedais galima atsiųsti paštu ar perduoti aukščiau nurodytu adresu iki 2017 m. balandžio 14 d. 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g.2, 40115 Kupiškis, Socialinio būsto pirkimo komisijai ir pirkimo dalies numeris; paraišką teikiančio asmens vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris; įmonės pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas, telefono numeris.

Paraiškoje reikia nurodyti teikiančio asmens vardą ir pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kodą, adresą, telefono numerį, parduodamo būsto adresą, naudingą plotą ir bendrą plotą (be rūsio), kambarių skaičių, parduodamo būsto apžiūrėjimo sąlygas (kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamų gyvenamųjų patalpų apžiūrėjimo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris), pradinė būsto pardavimo kaina (įskaitant mokėtiną gyventojų pajamų mokestį į biudžetą pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą) eurais (nurodant skaičiais ir žodžiais). Pateikti paraiškos priedus: būsto nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (VĮ Registrų centro pažymėjimas apie nekilnojamojo turto įregistravimą), dokumentą su duomenimis apie būsto nusidėvėjimą iš VĮ Registrų centro (išduotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo), būsto kadastro duomenų bylos kopiją (buto kadastro byla turi atitikti esamo buto išplanavimą), įgaliojimą (patvirtintą notaro), suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl būsto pardavimo, jei paraišką ir dokumentus teikia ne būsto savininkas; būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją, jei būstas yra atnaujintame (modernizuotame) name; turi būti pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis.

Kandidatai sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su socialinio būsto pirkimu, gali gauti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 311 kab., Kupiškio m., Vytauto g. 2, ir internete www.kupiskis.lt. Vokai su parduodamų būstų dokumentais pateikiami per skelbime apie būstų pirkimą skelbiamų derybų būdu nustatytą laiką.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2017 m. balandžio 14 d. 10.30 val.


Savivaldybės administracijos inf.

 
 
Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, spauda@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-17 10:49
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“