naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Startuoja Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

2018-04-13

 

STARTUOJA NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS


 Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. ADV-267 patvirtino 2018 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo, vykdymo ir vertinimo Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą. Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau – NMPP) dalyvaus visų savivaldybės mokyklų antrokai, ketvirtokai, šeštokai ir aštuntokai.

 NMPP tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams objektyviai įvertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, gauti objektyvią grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, jų pokyčius ugdymo procese ir plėsti diagnostinių ir standartizuotų testų panaudojimo galimybes ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

  Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui bus panaudoti NMPP vertinimo įrankiai (testai) 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams: 2 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai – skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai); 4 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai – skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai; 6 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai – skaitymo, rašymo, matematikos, testai; 8 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai.

 Ugdymo aplinkos ir kokybės (mokyklos aplinkos, mokyklos klimato, mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus panaudoti mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai.

 Mokyklos informuos mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kad atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius. Tėvams ar globėjams bus sudaryta galimybė susipažinti (prieš duodant sutikimą, kad jo vaikas/globotinis užpildytų klausimyną, naudojamą kartu su standartizuotais testais) su klausimynų turiniu. Klausimynai skelbiami Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje arba, jei tėvai ar globėjai to pageidauja, jiems pateiks juos atspausdintus.

 Klausimyno atsakymai nebus prieinami nei mokyklos mokytojams, nei administracijai, nes, vos tik juos užpildžius, jie bus sudėti į voką ir išsiųsti į Nacionalinį egzaminų centrą. Mokyklai bus pateikti tik apibendrinti jų rezultatai.

 Mokinių darbus vertins Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtos vertinimo komisijos, paskirtuose vertinimo centruose, pagal pateiktas vertinimo instrukcijas. Mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos bus skirtos tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui, jo tėvams.

 Daugiau informacijos www.nec.lt

 Testavimas mokyklose vyks pagal nustatytą grafiką, laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeidžiant testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų:

 

Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testas

Testo pildymo trukmė

Rekomenduojama testų vykdymo data (rekomenduojama testavimo valanda – nurodytos dienos 9 val.)

Vertinimo instrukcijų paskelbimo KELTO sistemoje data

(nurodytos dienos 12 val.)

2 KLASĖ

RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)

apie 45 min.*

Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

apie 45 min.*

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

RAŠYMAS, 2 dalis (kalbos sistema)

apie 45 min.*

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

MATEMATIKA

apie 45 min.*

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

4 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 23 d.

Balandžio 23 d.

SKAITYMAS

45 min.

Gegužės 2 d.

Gegužės 2 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Gegužės 4 d.

Gegužės 4 d.

6 KLASĖ

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 17 d.

Balandžio 17 d.

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 19 d.

Balandžio 19 d.

MATEMATIKA

45 min.

Balandžio 25 d.

Balandžio 25 d.

8 KLASĖ

RAŠYMAS

60 min.

Balandžio 16 d.

Balandžio 16 d.

SKAITYMAS

60 min.

Balandžio 20 d.

Balandžio 20 d.

MATEMATIKA

60 min.

Balandžio 18 d.

Balandžio 18 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Balandžio 24 d.

Balandžio 24 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Balandžio 26 d.

Balandžio 26 d.

 

* Laikas, skirtas 2 klasės diagnostinių testų atlikimui, gali būti pratęstas iki 55 min.

 

 


 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-04-13 11:57
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“