naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Kviečia teikti paraiškas paramai gauti

2018-08-08

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Kupiškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-166 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“.
Šiai priemonei įgyvendinti 2018 metais iš valstybės biudžeto Kupiškio rajono savivaldybei yra skirta 12 319 eurų.

Paraiškas gali teikti vienoje iš šešių seniūnijų (Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių), kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę yra skiriamas finansavimas, registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.
Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 150 eurų. Didžiausia vienam projektui skirta suma negali viršyti seniūnijai skirtos sumos.

Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2018 m. rugpjūčio 9 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d., 17 val.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (Savivaldybės aprašo 1 priedas) su lydraščiu pateikia Kupiškio rajono savivaldybės administracijai (adresu: Vytauto g. 2, Vidaus administravimo skyrius, III a., 306 kabinetas). Kupiškio rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta anspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška teikiama spausdintine (popieriuje pateikta) forma, įsegta į segtuvą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruotas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Prie paraiškos privalomos pateikti dokumentų kopijos:
•    pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
•    pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
•    asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (Savivaldybės aprašo 5 priedas);
•    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
•    jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo/sutarties;
•    jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
•    komercinių pasiūlymų;
•    kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas Saulius Kareiva, tel. (8 459) 35 612, 8 620 24527, el. p. saulius.kareiva@kupiskis.lt, (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

 

Dokumentai:


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. TS-166 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“


Paraiškos forma
 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-08-09 13:26
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“