naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Naujienos ir aktualijos

Informacija apie socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, paraiškų teikimą

2017-11-14

 

 

 

 Iki šių metų spalio 15 d. vyko Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimas finansavimui iš valstybės ir savivaldybės biudžetų 2018 m. gauti.

 Projektų paraiškas galėjo teikti neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje veikiančios organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Kupiškio rajono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas Savivaldybės administracijai pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos: VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras, Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyrius, VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba.

Organizacijų prašoma suma 2018 metams pateiktiems projektams finansuoti: 

Eil. Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Prašomos lėšos, Eur

1.

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

13 025

2.

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija

16 592

3.

Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga

31 267

4.

Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyrius

2500

5.

VšĮ Pagalbos ir informacijos

3000

 

Iš viso

66 384

 

 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 metams planuoja skirti 28337 Eur projektams finansuoti iš valstybės biudžeto, Kupiškio rajono savivaldybė planuoja skirti 5667,00 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Iš viso Kupiškio rajono savivaldybėje socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje pateiktų projektų įgyvendinimui finansuoti planuojama skirti 34004,00 Eur.

 

 2017 m. lapkričio 9 d. Kupiškio rajono savivaldybėje vyko Kupiškio rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis, kuriame komisijos nariams, atsitiktinumo tvarka, paskirstytos paraiškos vertinti.

 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos ir stebėsenai į Kupiškio rajono savivaldybę deleguoti trys skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai.

 Vadovaudamasis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ 37 punktu, Kupiškio savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtins lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

 

Socialinės paramos skyriaus inf.

 

 

 

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-11-14 13:32
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“