Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Viešieji darbai                  
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Dėl autobusų tvarkaraščių

2017-04-21

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

2017 m. balandžio 21 d. Nr. ADV-283

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2017 m. balandžio 19 d. prašymą Nr. S-30 „Dėl autobusų eismo“:

1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ Tarptautinę darbo dieną (2017 m. gegužės 1 d., pirmadienį) vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismą organizuoti sekmadienio tvarkaraščiu.

2. N u s t a t a u, kad autobusai nuo 2017 m. gegužės 13 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d. į naująsias miesto kapines vyks kas antrą mėnesio šeštadienį, išvykstant iš autobusų stoties 10 val., o nuo kapinių – 11.10 val. Papildomai organizuoti autobuso reisus tuo pačiu laiku gegužės 6, 7 d., birželio 3, 4 d., spalio 31 d. ir lapkričio 1 d.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Administracijos direktorius                      Marius Mališauskas

 

 
 
Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, stase.krestoviene@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-04-24 10:22
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“