Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Energetikos ministerija kviečia dalyvauti apklausoje, kuri padėtų nustatyti, ar pakanka informacijos apie galimybes gaminti elektros energiją savo poreikiams bei kokiu būdu būtų patogiausia gauti šią informaciją

Elektros energijos gamyba sau

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kupiškio savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos planas

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 24 d. Nr. TS-40

Kupiškis

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo grupės 2017 m. vasario 8 d. protokolą Nr. 1, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

     Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

     Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                           Dainius Bardauskas


 

Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planas 

Sprendimas Teisės aktų informacinėje sistemoje


 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-04-06 10:32
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“